Pogodba o zaposlitvi je temeljni dokument med delavcem in delodajalcem, kjer se dogovorita o medsebojnih pravicah ter dolžnostih. Povedano drugače, v pogodbi uredita svoj pravni odnos. Zato je ključnega pomena, da je pogodba dobro sestavljena in da so v njej opredeljene vse podrobnosti ali čim več njih, ki razmerje pravno ter dejansko opredeljujejo.

Prenesi vzorec pogodbe

Faza sklepanja pogodbe o zaposlitvi in pogajanja

Zelo pomembna je uvodna predpogodbena faza pogajanj med delavcem in delodajalcem, saj se pogosto ti dve osebi med seboj ne poznata ter ta faza predstavlja tudi osnovo za začetek sodelovanja. Včasih se tudi zgodi, da ne pride do sklenitve pogodbe o zaposlitvi, če so pričakovanja delavca in delodajalca preveč različna.

Največja zmota/napaka pri zaposlovanju

Ena največjih zmot v delovnem pravu oz. delovnem procesu je, da ljudi zaposlujemo po njihovih strokovnih referencah in izkušnjah, odpuščamo jih pa zaradi osebnih lastnosti, ker se ne skladajo z direktorji/lastniki.

Pogajanja vsaj deloma razkrijejo psihološki profil obeh pogodbenih strank in pomembno je, da so konstruktivna ter namenjena ugotavljanju medsebojnih stičnih točk.

Več o pogajanjih si lahko preberete na: pogajanja.

Spodaj si lahko pogledate vzorec pogodbe o zaposlitvi, ki je namenjen zadostitvi nekim osnovnim pravnim kriterijem. Gotovo je boljši kot tisti na nekih standardiziranih obrazcih, saj si ga dokončno lahko sami oblikujete. Za pomoč nas lahko pokličete na (01/436-43-80 ali 041-955-571) in se dogovorite za uvodni posvet.

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

Je izjema od pravila, da se pogodbe o zaposlitvi sklepajo za nedoločen čas. Delodajalci se pogosto ne zavedajo, da gre za izjemo, kar se kaže v neustreznih določbah v tovrstnih pogodbah o zaposlitvi. Zelo pomembno je, da je naveden razlog, zakaj gre za pogodbo za določen čas in za koliko časa traja.

Če delavcu uspe dokazati, da ni bilo razlogov za tako pogodbo ali je prekoračen čas trajanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, bo prišlo do t. i. transformacije delovnega časa iz določenega v nedoločen čas, kar je mogoče doseči tudi s tožbo.