Medijsko pravo

Mediji predstavljajo izredno pomemben člen naše družbe. Moderen način življenja nam onemogoča, da bi lahko preverili vse informacije, ki jih čez dan pridobivamo. Zato je pomembno, da mediji svojo vlogo opravljajo dobro in nam informacije podajajo na objektiven ter jedrnat način. Vsi pa se bomo strinjali, da je danes zaradi več razlogov, med katere sodi tudi težnja po konkurenčnosti medijskih hiš, objektivnost iluzija. Mediji morajo namreč poleg ažurnosti poskrbeti tudi za zanimiv način podajanja informacij, pri čemer včasih delujejo tudi šokantno in žaljivo.

Danes ni več sporno, da je internet medij, ki ima praktično daleč največji domet med vsemi svetovnimi mediji (kot npr. tiskani mediji, radio, TV). Ne pozabite, da je tudi vaša objava na internetu lahko predmet nekega sodnega postopka.

Pravica posameznika do zasebnosti in pravica medijev do obveščanja

Na področju medijev se zato pogosto znajdeta v konfliktu pravica do obveščanja javnosti (s strani medijev) in pravica do zasebnosti posameznika, o katerem določen medij poroča. Gre za tehtanje med dvema ustavnima pravicama, pri katerih sodišče upošteva celotno življenjsko situacijo in v ozir vzame vse okoliščine, ki se nanašajo na način poročanja, informacije ter status posameznika, ki trdi, da mu je bila pravica do zasebnosti kršena. Tako lahko enak članek v nekaterih primerih pomeni kršitev zasebnosti, v drugih, ko gre na primer za slavno osebnost, pa do kršitve zasebnosti ne pride (nujno). Vsak primer je specifičen sam zase in pravno tehtanje ni preprosto.

Odvetniška pisarna Petek ima veliko izkušenj na področju medijskega prava in interneta. Reševali smo primere tako v tiskanih medijih kot na samem internetu.

Kaznovalna (penalna) odškodnina

Naša pisarna se zavzema za uvedbo kaznovalne funkcije v sistem odškodnin v slovenskem pravnem redu. Tako imenovana penalna (kaznovalna) odškodnina je tista, ki se prisodi poleg običajne odškodnine, in sicer v primerih, ko gre za posebno hude (najhujše) posege in naklepno ravnanje poškodovalca, katerega namen je zaradi lastnih koristi škodovati oškodovancu. Slovenska in evropska sodna praksa sicer nista naklonjeni penalnim odškodninam, vendar pa je v posamičnih sodbah mogoče zaznati, da prisojeni zneski odškodnin bistveno presegajo odškodnine, ki se sicer priznavajo v podobnih primerih. Ta presežek v višini odškodnine pa v sistem vnaša tudi kaznovalno odškodnino, čeprav ta formalno (še) ni priznana.

Naše poslanstvo in vizija v povezavi z mediji sta, da medijem pomagamo pri zanimivem poročanju, obenem pa objektivno ter v okvirih pravnih norm. Medijem in posameznikom pomagamo pri varovanju zasebnosti ter drugih osebnostih pravic. Menimo namreč, da je mogoče dobro poročati in ob tem še vedno spoštovati pravice posameznikov.

Povzetek pomembnih dejstev:
  • Medijem se danes ni možno izogniti.

  • Mediji v družbi opravljajo pomembno funkcijo obveščanja javnosti, ki pa jo mestoma zlorabljajo.

  • Pri medijskem poročanju sta v konfliktu pravica do obveščenosti javnosti in pravica do zasebnosti posameznika.

  • Nihče ne sme čezmerno posegati v vaše zasebno življenje in vam krniti ugleda.

Internet

Kot smo že omenili, danes ni več sporno, da je internet medij. Tako stališče zavzemata tako teorija kot sodna praksa. Navedeno je pomembno zlasti s stališča, da za internet veljajo praktično enaka ali vsaj podobna pravila, kot veljajo za druge medije, kot so časopisi, televizija, radio in ostali. Vendar pa je internet najmogočnejši medij izmed vseh. Informacijo lahko namreč v zelo kratkem času prenese povsod po svetu. Tako lahko vsi, ki imamo dostop do interneta, beremo novice, gledamo video posnetke, poslušamo glasbo. Internet je postal sredstvo za učenje in zabavo, preko njega se lahko družimo ter komuniciramo.

Pričakuje se, da bo do leta 2020 približno 40 milijard naprav povezanih z internetom. Glede na to, da danes preko teh naprav lažje in hitreje dostopamo do spletne banke ter upravljamo avtomobile, bo varnost interneta v prihodnosti bistvenega pomena.

Zloraba interneta

Internet pa se na žalost uporablja tudi v slabe namene. Gre za prostor, kjer se spopadajo različna mnenja, kar velikokrat preide tudi v žaljenje. Internet uporabljajo tudi ljudje, ki hočejo povzročiti škodo bodisi z vdorom v naprave, objavo določenih osebnih podatkov ali krajo teh podatkov. Glavni problem pri internetnem mediju pa je ugotovitev, kdo je nosilec neke vsebine, od kod nastopa oziroma pristopa ta imetnik in kakšno sodno varstvo je zagotovljeno v tisti državi, kjer ta imetnik nastopa.

Naša pisarna se ukvarja z internetom tako v povezavi z gospodarskim pravom kakor tudi v povezavi z različnimi objavami na internetu kot mediju. V gospodarskih zadevah je internet pomemben zlasti v povezavi s pravnimi obvestili, obvestili o zasebnosti, piškotkih in splošnih pogojih poslovanja.

Če potrebujete pomoč pri dokončanju vzorcev za svoj primer, nas lahko pokličete na (01/436-43-80 ali 041 955 571) in se dogovorite za uvodni posvet.

Čeprav velja pravilo, da vse, kar je na internetu objavljeno, tam tudi ostane, lahko ob hitrem ukrepanju poskrbite za svoje pravice. Spletna stran se lahko blokira, storilci pa kazensko preganjajo, od njih pa se izterja odškodnina. Tako se jim onemogoči nadaljnje ravnanje in določi precedens za vse, ki razmišljajo o takih dejanjih ter jih na tak način od tega odvrača.

Povzetek pomembnih dejstev:
  • Internet je medij.

  • Žalitve in posegi v osebnostne pravice niso dopuščene/tolerirane samo zato, ker so na internetu.

  • Pravica do izražanja ne pomeni pravice do žaljenja.

  • Internetna varnost je ključna toliko bolj, če imate svojo spletno stran in podjetje.

  • Hitreje kot ukrepate, večje imate možnosti za zavarovanje vaših pravic.