Avtorska pogodba

Na področju delovnega in gospodarskega prava se pogosto postavlja vprašanje katera pogodba bi bila najbolj primerna in nenazadnje najbolj ugodna za obe pogodbeni stranki. Tu si pogosto konkurirajo pogodba o zaposlitvi, avtorska pogodba, pogodba o delu (podjemna pogodba) in včasih tudi samo študentsko delo. Tu gre tudi za vprašanja davčnega prava in višini prispevkov in davkov, ampak po našem vedenju se je zakonodaja v zadnjih letih tako uskladila, da večjih davčnih razlik med temi pogodbami ni več.

BREZPLAČNI VZOREC AVTORSKE POGODBE

Avtorska pogodba bo prišla v poštev zlasti tedaj, ko bo šlo za neko avtorsko delo iz področja književnosti, znanosti, umetnosti (knjige, članki, kipi, slike, fotografije ipd.), kjer gre za individualno delo.

Z avtorsko pogodbo o naročilu dela se avtor zaveže ustvariti določeno delo in ga izročiti naročniku, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal honorar.

Glede ostalih sestavin avtorske pogodbe se uporabljajo določbe o podjemni pogodbi (pogodba o delu).

Avtorske in podjemne pogodbe so se v preteklosti pogosto uporabljale za obid zakona v smislu sklenitve delovnega razmerja in sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Pri sklepanju tovrstnih pogodb morate biti previdni, saj so te pogodbe lahko pogosto tarča pregledov različnih inšpekcij (delovnih, davčnih ect.), ker se lahko sklepa napačna pogodba zaradi obida zakona (in fraudem legis agere). Če rabite pomoč pri tem kako skleniti ustrezno pogodbo, nas pokličite na (01/436-43-80 ali 041 955 571) in se dogovorite za uvodni sestanek.

Izpodbojnost pogodb

Delavci imajo pravico »izpodbijati« avtorske in druge pogodbe, če menijo, da so bile sklepane te pogodbe, ker je lažje odpuščanje po njih. Delavci lahko vložijo tožbo na ugotovitev delovnega razmerja in zahtevajo, da se jih redno zaposli.

Ne glede na kateri strani ste ali delavec ali delodajalec je potrebno biti pri sklepanju teh pogodb previden, saj obstajajo civilne, odškodninske in upravne sankcije za kršitve teh pogodb.