Svoj avtomobil lahko prodate ali kupite na dva načina: prvi je s komisijsko prodajo, preko posrednika –komisionarja, ki prodaja avto, za to storitev pa si vzame določen delež kupnine. To so navadno avtomobilski saloni, servisi in podobno. Drugi način pa je z neposredno prodajno pogodbo med prodajalcem in kupcem, ki jo opisujemo v nadaljevanju.

Prenesi vzorec pogodbe

Če gre za prodajo med zakoncema (ali zunajzakonskima partnerjema), mora biti pogodba sklenjena v obliki notarskega zapisa.

Postopek prodaje/nakupa

Postopek prepisa je tak, da se prodajalec in kupec skupaj zglasita na upravni enoti ali na pooblaščenem servisu. Avtomobil se nato odjavi iz evidence in se prijavi na ime novega lastnika. Prejšnjemu lastniku se povrne sorazmerni del cestnine in zavarovalne premije, če iz tega zavarovanja ni bila izplačana nobena odškodnina. Pred registracijo avtomobila na svoje ime mora novi lastnik skleniti pogodbo o zavarovanju avtomobilske odgovornosti in poravnati stroške cestnine. Če zavarovanja ni mogoče urediti na upravni enoti, je treba zavarovanje urediti pred prepisom in na upravno enoto o tem prinesti dokazilo. Prepis vozila mora biti opravljen v 15 dneh od prodaje.

Pred podpisom prodajne pogodbe za avtomobil preverite točnost podatkov na pogodbi, posebej pa bodite pozorni na število prevoženih kilometrov, ki so velikokrat kasneje sporni. Nekateri prodajalci namreč s tem številom manipulirajo in prikazujejo, da ima avto manj prevoženih kilometrov. Navedeno dejanje pa lahko predstavlja tudi kaznivo dejanje.

Pri prodaji bodite pozorni, da v pogodbi opredelite vse pomanjkljivosti oziroma napake avtomobila. Tako boste kasneje lažje dokazovali, da je bil kupec z njimi seznanjen.

Pogoj vozniškega dovoljenja

Kupec, ki želi registrirati vozilo, mora imeti za to veljavno vozniško dovoljenje. Vozilo lahko novi lastnik registrira na svoje ime, čeprav nima dovoljenja, mora pa v tem primeru določiti uporabnika vozila, ki pa vozniško dovoljenje mora imeti. V prometno dovoljenje sta vpisana tako lastnik kot uporabnik vozila.

Pri nakupu ali prodaji avtomobila lahko uporabite naš vzorec za prodajno pogodbo, kjer so navedene bistvene sestavine take pogodbe, vendar pa upoštevajte, da je vzorec samo osnova, zato v pogodbi uredite čim več vprašanj, glede katerih lahko kasneje pride do nejasnosti in celo spora.