Mediacijski center

Mediacijski center

Mediacijski center vam omogoča, da spor rešite po mirni poti preko našega centra. Mogoče so vse vrste osebnih in poslovnih sporov, reševanje zadev pa je nepristransko in v duhu mirne rešitve neke sporne zadeve ali situacije.

Zelo dobrodošlo se je poslužit mediacijskega centra predno ali takoj ko pride do neke težave, ki je (ne pa nujno) povezana s pravno problematiko ali je z njo samo delno povezana. Mediacija je širši pojem reševanja konfliktov in z mediacijskimi tehnikami lahko dosežete konsenz tudi pri zadevah, ki si ne bi mislili, zato ne oklevajte in pokličite za dodatne informacije glede vaše težave ali se naročite za mediacijo.