The greatest victory is that which requires no battle.
Največja zmaga je tista, ki ne zahteva bitk.
(Sun Tzu, Umetnost vojne)

Stranke, ki so v nekem sporu, lahko kadarkoli sklenejo izvensodno poravnavo v obliki pogodbe ali nekega (najbolje pisnega) zapisa o nekem dogovoru. Če je spor že pred sodiščem, je mogoče skleniti tudi sodno poravnavo ali poravnavo pri notarju v obliki neposrednega notarskega zapisa. V tem primeru stranki pred pristojnim sodiščem predlagata sklenitev točno določene sodne poravnave, ki jo razpravljajoči sodnik pogleda, da ni v nasprotji ZPP, potem pa sodnik in stranki sklenejo sodno poravnavo, ki ima učinek pravnomočnosti ter neposredne izvršljivosti. V bistvu zelo na hiter in »preprost« način dosežemo sodno odločbo, na katero bi sicer lahko čakali tudi leta.

Zlasti sodna poravnava pride v poštev kot uspešno rešena mediacija.

Druga možnost, kot rečeno, pa je izvensodna, t. i. klasična pogodba ali zapis strank o nekem dogovoru, ki je posledica rešitve spora. Tudi v tem primeru se neki spor, ki je bil reševan kot mediacija, lahko reši kot tak izvensodni zapis, zlasti bi to prišlo v poštev, ko je čas ključnega pomena in ni mogoče odlašati ali ko gre za zadeve ali ljudi, ki si zaupajo in tak način zapisa popolnoma zadošča. Taki bodo tudi primeri, ko ne bo šlo za tako pomembne zadeve, da bi jih bilo nujno sodno formalizirati, vsekakor pa dovolj pomembne, da se zapišejo. Zapis nekega dogovora ni pomemben samo s stališča pravno formalne veljavnosti, ampak zlasti (tudi) s stališča vsebine, kaj sta se stranki dogovorili.

Nemalo je situaciji, ko si ljudje različne dogovore različno zapomnimo/pozabimo in neki zapis – poravnava je lahko dober opomnik, kaj je bilo dogovorjeno.

V naši praksi so se pogosto pojavljali primeri, ko so se ljudje nekaj dogovorili, kasneje ali čez določen čas pa je vsaka stranka menila, da je bil dogovor drugačen. To je pripeljalo do prenekaterega spora, ki ga ne bi bilo ali bi bil bistveno lažje rešljiv, če bi bil dogovor, oz. poravnava, tudi zapisan.

PRIMERI IZ NAŠE PRAKSE

  1. Pogajanja z Angleži

    Iz naše prakse naj navedemo dober primer izvrstnega pogajalskega kolega odvetnika iz Anglije, ki je zastopal firmo, ki bi ji naša stranka morala dobaviti blago s tovornim vozilom. Naša stranka je med potjo do Anglije tovorno vozilo ustavila in zahtevala plačila vseh zapadlih faktur za nazaj. Angleški odvetnik, ki je zastopal nasprotno stranko oziroma naročnika blaga, je nas in našo stranko dva dneva vneto prepričeval, da naj vendarle avtoprevoznik ne dela »neumnosti« in da naj pripelje blago, saj bo sicer odškodninsko odgovarjal. Po dvodnevnem pogajanju in čakanju voznika nekaj kilometrov pred dostavnim krajem sta nasprotna stranka in njen odvetnik končno popustila, plačala storitev naši stranki in zadeva se je dobro iztekla. Omeniti velja, da v tujini pogajanja jemljejo izredno resno, bistvo so pogajanja in kakovostna sklenitev pogodbe, saj osnovni vložek v pravno storitev za izdelavo pogodbe ter pogajanja lahko predstavlja zgolj 10 % stroška, ki bi ga stranka morala vložiti, če bi prišlo do tožb in drugih postopkov.

  2. Pogajanja z Rusi

    Drugo zanimivo izkušnjo imamo pri pogajanjih z Rusi. Sodelovali smo pri nakupu nepremičnine večje cenovne vrednosti in zraven še nekaterih drugih premičnih stvari, ki so jih Rusi kupovali v Sloveniji. Ker Rusi ne morejo biti lastniki nepremičnin, so zadevo peljali preko slovenske firme, ki pa je bila glede na bilance insolventna oz. plačilno nesposobna. Po dolgotrajnih pogajanjih za nakup nepremičnine in nekaterih dodanih premičnin je bil sklenjen dogovor. Rusi so želeli pogodbe skleniti praktično v dnevu, pri čemer pa je šlo za veliko denarja. Z našo stranko smo bili previdni, vse je potekalo prehitro, in najprej so Rusi odstopili od nakupa premičnin, kasneje pa še od nepremičnin. Mi smo namreč v vmesnem času preverjali bilance firme in na to opozorili. Izpostaviti velja, da so Rusi ob 10 h zjutraj napovedovali podpis predpogodbe pri notarju, ob 12 h pa so javili, da odstopajo od vseh nakupov. Vse se je dogajalo s svetlobno hitrostjo in od 100% dogovora se je na koncu izkazalo, da je bila zadaj neka igra/zgodba, katere epiloga nismo izvedeli. Dejstvo je, da sta naše rovarjenje in zahtevanje po določeni dokumentaciji pri njih očitno sprožili neke indice, da zadeva ne bo šla gladko skozi po načrtih in so šli raje iskat srečo drugam. Po našem mnenju je bila zadeva za našo stranko, kljub mali grenkobi, srečno rešena.