Odpoved delovnega razmerja in odpoved pogodbe o zaposlitvi sta precej povezana pojma, zato ju obravnavamo skupaj. V preteklosti se je v stroki bolj uporabljal prvi izraz, danes bolj drugi oz. mestoma oba. V osnovi pa gre za precej podobno zadevo in dejstvo, da delavcu preneha delo pri nekem delodajalcu.

Odpoved delovnega razmerja ali odpoved pogodbe o zaposlitvi je izredno neprijetna situacija. V prvi vrsti gotovo bolj za delavca, če je bil v to prisiljen, prav tako pa tudi za delodajalca, saj vedno obstaja nevarnost tožbe, sodnih sporov in dodatnih finančnih obremenitev.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi - pomembno

Spodaj navajamo nekatere splošne ukrepe, ki so pomembni za zagotovitev zakonitosti odpovedi:

  • spoštovanje (upoštevanje) rokov – zelo pomembno,

  • opozorilo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov v primeru ponovnih kršitev,

  • pisna obdolžitev,

  • vabilo na zagovor in zagovor,

  • pravilna (zakonita) vročanja,

  • obrazložena odpoved pogodbe o zaposlitvi,

  • določena obvestila in pravni pouk.

Gornja opozorila ne veljajo pri vseh odpovedih, gre za generalna opozorila, ki pa jih je treba prilagoditi posamezni situaciji oz. odpovedi.

Zgoraj si lahko pridobite vzorec za odpoved delovnega razmerja, ki je namenjen zadostitvi nekim osnovnim pravnim kriterijem. Zlasti bo vzorec prišel v poštev, ko sama stranka že kar nekaj ve o delovnem pravu oz. si bo predpis sama prebrala, da bo odpoved zakonita.

Pravilna in zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi

V večini primerov je zaradi občutljivosti situacije dobro najeti pravno pomoč, tj. odvetnika za delovno pravo, ki vam bo pri odpovedi pomagal. Zadeve niso preproste in nemalokrat se zgodi, da napaka v postopku vpliva na (ne)zakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Zato je vsaj v začetni fazi dobro dobiti preliminarno (vnaprejšnjo) pravno pomoč ali pravni nasvet, kako zadevo pravilno in zakonito rešiti. Četudi boste kasneje odpoved izvedli sami, lahko z manjšim finančnim vložkom preprečite težke spore in bistveno hujša finančna bremena, ki se lahko merijo v 10-kratniku in več osnovnega nasveta. Zato previdno in modro pri odpovedih.

Zastopanje in pravna pomoč strankam – delavci in delodajalci

Naša pisarna pri postopkih odpovedi pomaga tako delavcem kot delodajalcem. Naš namen in cilj sta, da so stvari zakonite in transparentne in tu pomagamo vsem, ki sledijo tej poti. Kakršnakoli nezakonitost in manipulacija v napačno smer je tek na kratke proge, ki se lahko drago obrestuje.

Če potrebujete pravni nasvet ali pomoč naše pisarne, nam pišite na info@op-petek.si ali se naročite na sestanek na enega od kontaktov.

Mirna rešitev nastale situacije

Če je le mogoče, je dobro nastalo situacijo reševati mirno. Zakon predpisuje vrsto ukrepov za pravilno procesno varstvo delavcev, da je postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi voden zakonito. Te je seveda nujno treba upoštevati, sicer je mogoče s tožbo doseči t. i. reintegracijo delovnega razmerja oz. vrnitev delavca nazaj na delo.