Kako do visoke ali vsaj pravične odškodnine?


Vas zanima, kaj so glavne stvari, na katere morate biti pozorni pri prometnih nesrečah, kdaj klicati policijo in kdaj plačate dve kazni pri prometni nesreči?
V videu najdete tudi kaj NUJNO napisati v evropsko poročilo, če niste krivi!
Odškodnina: kdaj na urgenco in kako se tam obnašati - počakajte do konca videa!!!

Dobrih 5 minut investicije v znanje, ki bo vredno vašega časa. Ne spreglejte kratkega videa!


Za sestanek pokličite 01 430 43 80 ali 041 955 571

Čeprav se sliši zelo lepo, da vsi, ki se ukvarjamo z odškodninami uredimo in »zrihtamo« najvišjo možno odškodnino, v praksi na žalost večinoma ni čisto tako. Seveda se sliši dobro, da dobite primerno ali visoko odškodnino, ampak je naša, tj. slovenska sodna praksa, malo drugačna, kot bi si vsi želeli.

Odvetnik za odškodnine – vaš edini in največji zaveznik nasproti zavarovalnicam?


Zakaj tako?
Dejstvo je in s tem se boste verjetno strinjali, da zavarovalnice izplačujejo odškodnine po načelu MINI-MAX ---> čim višja premija za plačilo zavarovanja in minimlno izplačilo, če pride do škode. Dejstvo je, in s tem ni nič narobe, da je poslovni namen zavarovalnic, da vm plačajo čim manj in tu lahko pride konflikta med vami in zavarovalnico. Posledično pa lahko (zelo verjetno) pride do vašeg odškovanja zaradi nepoznavanja prava. Zato smo mi vaši zavezniki nasproti zavarovalnicam in njihov "trn v peti."

Dejstvo je, da je prisotnost odvetnika za odškodnine odločilnega pomena. Ne odškodninske družbe in podobne družbe in posamezniki, ki se ukvarjajo z odškodninami. Zakaj ne. Zato ker so oni samo posredniki.

Redko kdo ve, da odškodninske družbe najemajo odvetniške pisarne za delo in potem imate samo nekoga, ki vaše papirje odnese odvetniku. To bi lahko storili sami in se sami pogovarjali s tistim, ki dela vašo zadevo. Zakaj bi imeli posrednika, ki ne bo delal vaše zadeve, cena pa je načeloma ista.

Običajna nagrada za prometne nesreče je 10-15 % od dobljenega zneska. Kar pa ne veste pa je da mi odvetniki dobimo tudi (vsaj običajno) od zavarovalnice odvetniške stroške deloma povrnjene. Zato mi dobimo dvojno plačilo, ki načeloma ni prepovedano, dokler je transparentno. Mi to našim strankam strogo povemo, da se ve koliko mi zaslužimo. Dejstvo je da vsi delamo za denar samo nekateri to skrivajo čez odstotke, drugi pa smo transparentni. Da ne bo pomote, vsak naj zasluži svoj denar in ne gre za to konkurenčnost. Gre zgolj za prikrivanje informacij kako se odškodninam streže.

Za zavarovalnice smo odvetniki za odškodnine nujno zlo in veliko težje boste sami uveljavljali svoje pravice, kot preko nas, saj se zavarovalnice zavedajo, da bodo naši zahtevki veliko višji kot vaši in posledično oškodnine tudi. Povedano drugače, izplačati vam bodo morali več denarja kot bi vam sicer.
NE tvegajte, da ostanete brez primerne odškodnine.


Verjetno ne želite biti eni tistih, ki so "bili prijazni" in na koncu dobijo nič ali zelo malo, saj je njihova odškodnina spregledana.

Pri Odvetniški pisarni Petek & Novak se ukvarjamo izključno z odškodninami na področju prometnih nesreč.

Pokličite nas na 01/436-43-80 ali nam pišite na info@petek.si in bomo brezplačno pogledali vaš primer tem vam povedali ali se splača vlagati zahtevek ali ne in kakšne so možnosti za uspeh. Brez kakršnihkoli tveganj ali stroškov pokličite ali pišite.

V Sloveniji se uporablja kar precej zlorab in izkoriščanj »malega« človeka zaradi njegovega neznanja. Star rimski pregovor pravi, da nepoznavanje prava škoduje - ignorantia iuris nocet. In nemalokrat je temu res tako. Na našem blogu bomo objavljali stvari, na katere morate biti pozorni tako pri prometni nesreči, kot tudi pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov. Kaj morate paziti in kaj morate vedeti, da boste imeli znanje, ki ga potrebujete za odškodnino, ki bo za vas primerna.

Zakaj za odškodnino pri prometni nesreči poklicati našo pisarno:

  1. Ker smo specializirani in se ukvarjamo izključno z odškodninami na področju prometnih nesreč. Poskrbimo tudi, da boste obravnavani korektno in pravično že med policijskim postopkom,

  2. ker odvetnik za odškodnine (poudarek "odvetnik" ne pa tudi "drugi pravniki ali t.im. odškodninske družbe) dobi del stroškov odškodninskega zahtevka povrnjen od zavarovalnice,

  3. ker vam bomo korektno, transparentno in iskreno v naprej povedali kakšne so vaše možnosti in kakšna je realna odškodnina za prometno nesrečo, ki jo lahko pričakujete.

POMEMBNO – odškodninski postopek pričnite čim prej!Zelo pogosto je zmotno razmišljanje, da se odškodninski postopek prične šele takrat, ko je zdravljenje zaključeno. Da lahko čim hitreje pridete do odškodnine in da bo celoten odškodninski postopek (vse od obravnave na kraju prometne nesreče s strani policista pa do trenutka, ko bo denar nakazan na vaš račun) korekten in pošten do vas, je izredno pomembno, da nas pokličete takoj, po možnosti že s kraja prometne nesreče, kjer ste bili udeleženi ali čim prej po tem.

KDAJ VLOŽITI PRITOŽBO NA POSTOPEK POLICIJE


Vas zanima, kakšna je razlika med pritožbo na prekršek in pritožbo na postopek policista/tke?
V 10 minutnem videu najdete informacije o tem, kdaj vložiti pritožbo in kdaj boste v tej pritožbi uspešni!
Če potrebujete pomoč pri odločitvi ali vložiti pritožbo na postopek policije ali ne, pokličite 041 955 571 ali 01 430 43 80 in se dogovorite za sestanek.

"Ius civile vigilantibus scriptum est."
(Civilno pravo je pisano za budne.)

Gornji pregovor izhaja iz rimskega prava in govori o zastaranju. Kdor svoje pravice ne uveljavlja pravočasno, jo izgubi. Ostane mu še t. i. naturalna pravica, ki pa se ne more izterjati. V RS je splošni zastaralni rok pet let, v odškodninskih zadevah pa tri leta (izjemoma več, glej vprašanja in odgovore), zato previdno!

Najpogosteje nastane škoda pri prometnih nesrečah (z vlakom, avtobusom, letalom, ladjo), delovnih nesrečah in drugih nesrečah v povezavi z delom (pogoste so poškodbe gradbenih delavcev) ter navadnih nesrečah (npr. poškodba zaradi spolzkih tal, poškodba zaradi neutrjenih bankin, poškodba zaradi padca ledene sveče s strehe).

Če vas zanima več o odškodninah v zvezi s prometno nesrečo pa vas vabimo na ogled video posnetka, kjer odvetnik pove več o tem, na kaj je potrebno biti še dodatno pazljiv. Za ogled kliknite na https://www.op-petek.si/kazensko-pravo-in-prekrski/prometna-nesreca-s-smrtnim-izidom/


Odškodninski zahtevek

Odškodnina se običajno najprej uveljavlja preko odškodninskega zahtevka. Z odškodninskim zahtevkom se želi odvetnik za odškodnine izogniti sodnim sporom in tožbam. Odškodninski zahtevek se običajno naslovi na povzročitelja škode, včasih pa je težko ugotoviti, kdo to je. To bodo primeri kakšnih poškodb, povezanih s cestami (npr. pluženje, led, posipanje ...), ko ne vemo, kdo je lastnik, upravljavec ceste ipd., in je to treba ugotoviti.

V odškodninskem zahtevku se opredelita vsebina odškodninskega zahtevka, torej kaj se je zgodilo, in protipravno (nezakonito) dejanje, ki ga je storil povzročitelj škode. V nadaljevanju se v odškodninskem zahtevku opredeljujejo potek zdravljenja in končno posamezni segmenti materialne ter nematerialne škode (telesne bolečine, duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti, strah, skaženost). Če z odškodninskim zahtevkom nismo uspešni, je treba vložiti tožbo.

Do odškodnine ste upravičeni v več situacijah, vsaka je seveda odvisna od konkretnega primera. Zlasti bodo to primeri:

Višine odškodnin

Višina odškodnine je odvisna od posledic, ki jih je pustila posamezna škoda oz. škodni dogodek. Pri materialni škodi (npr. prometna nesreča avtomobila) se plača škoda, ki ustreza vrnitvi v prejšnje stanje, torej da ima oškodovanec približno enako vrednost vozila, kot jo je imel pred nesrečo. Pri poškodbah na telesu idr. (t. i. nepremoženjska škoda) pa je ocena škode nekoliko težja. Običajno se merijo telesne in druge bolečine v dnevih ter po intenziteti (zelo hude, srednje hude ...). Za primer naj navedemo, da je pri prometni nesreči za nateg vratnih mišic in bolniško odsotnost (1–1,5 meseca) povprečno odškodnina od 1500 do 2500 €. Na splošno so odškodnine v Sloveniji nizke in po našem mnenju podcenjene. Za primer naj navedemo, da sodišča za posege v zasebnost (npr. žalitev časti in dobrega imena) prisojajo odškodnine v višini 1–15 povprečnih neto plač, včasih tudi manj. Tako se postavlja vprašanje, ali se v določenih primerih odškodnina sploh izplača vtoževati, če je pričakovani rezultat manj kot nekaj tisoč evrov, stroški pa hitro lahko presežejo znesek odškodnine.

Na področju višine odškodnin ima Slovenija še veliko prostora za rast in izboljšave. Pav tako ni priznana kaznovala odškodnina, kar po našem mnenju ni pravilno. Naša pisarna veliko truda in pozornosti posveča ravno tem temam, kjer je in bo treba spremeniti stališča ter ne nazadnje sodno prakso. Pot nikakor ne bo lahka, ampak nekdo bo pač moral ugrizniti v to kislo jabolko.

Posebne oblike odškodninske odgovornosti

V določenih primerih že sam zakon določa, da zaradi posebne povezave med povzročiteljem in neko osebo za povzročeno škodo odgovarja ta druga oseba. Navedeno velja za skrbnike oseb z motnjo v duševnem zdravju, za starše, delodajalca, pravne osebe in državo, ko so povzročitelji izvrševalci oblasti (policija, državne bolnišnice, državne šole). Poleg tega zakon določa tudi odgovornost za primere, ko država nastopa kot neke vrste garant, tj. v primerih, ko bi bilo nepravično, če bi škodo nosil posameznik sam – odškodnina zaradi škode, ki so jo povzročile divje živali, odškodnina zaradi neupravičene obsodbe in odvzema prostosti, odškodnina zaradi škode, nastale kot posledica obveznega cepljenja, odškodnina zaradi predolgih sodnih postopkov, odškodnina žrtvam nasilnih kaznivih dejanj, odškodnina zaradi škode, nastale zaradi terorizma in javnih demonstracij, odškodnina zaradi razlastitve itd.

Odškodnina v primeru razlastitve
Zanimivosti in primeri
  1. Najbolj »nor« primer, ki smo ga obravnavali, je bil, ko je potekal neki športni dogodek, kjer so ljudje sami izdelovali letalne naprave, ki so letele s skakalnice v vodo. Eden od udeležencev si je pri pristanku zlomil obe zapestji in je tožil organizatorja, ker ga ni opozoril, da je njegova letalna naprava neustrezna. Z odškodnino je v majhnem delu uspel, torej tudi Slovenija ni nobena izjema pri absurdnih odškodninah.

  2. Kolesar padel na začasnem železnem mostu

    Imeli smo primer, ko je kolesar s kolesom (specialko) zapeljal na kovinski začasni most, ki je bil sestavljen iz kovinskih plošč. Te plošče so imele reže, široke 2–3 cm, in naša stranka je zapeljala znotraj reže, kar ji je zagozdilo kolo ter je hudo padla in se poškodovala, prav tako se je poškodovalo kolo. Na žalost nismo uspeli z odškodninskim zahtevkom niti s tožbo na prvi stopnji. Kljub našemu trdnemu prepričanju, da je stranka do odškodnine upravičena, ker je bil to vojaški most in neustrezen, pa sodišče I. stopnje ni sledilo našemu prepričanju in stališču. Na žalost se stranka ni odločila za pritožbo, ker smo jo korektno opozorili, da obstaja verjetnost, da bo zadevo treba peljati tudi do vrhovnega ali ustavnega sodišča. Torej ta »zgodba« z začasnim kovinskim vojaškim mostom ostaja še nerešena za prihodnost.

  3. Padec z lestve

    Naša stranka je padla z majave lestve, kot zaposlena pri enem izmed večjih trgovcev v Sloveniji. Čeprav je trgovec – delodajalec – vztrajno trdil, da je sama kriva, da je padla z lestve, nam je uspelo dokazati, da je bila lestev dotrajana, stara in majava, kar je bil posledično razlog za padec. Naša stranka je bila v četrtem mesecu nosečnosti in pri višini odškodnine smo uveljavljali tudi to dejstvo, kar je vplivalo na to, da je bila odškodnina višja.