Pogodba o dosmrtnem preživljanju - pasti in nevarnosti


Vas zanima, kje so glavne pasti pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju?
V videu najdete tudi primere, zakaj ni dobro odlašati s pogodbo o dosmrtnem preživljanju in kako jo kombinirati z oporoko ter kako so ljudje izgubili veliko denarja zaradi tega, ker niso pravočasno ukrepali!

Dobrih 5 minut investicije v znanje, ki se vam lahko bogato poplača. Ne spreglejte kratkega videa!


Prenesi vzorec Pogodbe o dosmrtnem preživljanju
Za sestanek pokličite 01/436-43-80 ali 041-955-571
Začetna investicija v začetku vam lahko prihrani veliko denarja v prihodnosti!

Izročilna pogodba, pogodba o dosmrtnem preživljanju - Ali katera druga?

Pogosto so/smo ljudje v precepu, katero pogodbo skleniti, da bo le-ta najprimernejša in najboljša zanje. Tu se pojavljajo pogodba o dosmrtnem preživljanju, darilna pogodba, izročilna pogodba, pogodba o preužitku ali celo prodajna pogodba. In velikokrat je uvodno vprašanje, katero pogodbo skleniti. Potem je tu potrebno dodati še oporoko, saj so vse te pogodbe (pogodba o dosmrtnem preživljanju in ostale) zelo povezane z zapuščinami, kar prestavlja velik izziv pri izbiri, kaj storiti.

Če si želite podrobnejše informacije o tem katero pogodbo izbrati, vas vabimo k ogledu videa, kjer odvetnik opozori na vse pasti in pomembnosti. Za ogled kliknite na https://www.op-petek.si/civilno-pravo/vecne-dileme-dedovanja-kdaj-oporoka-kdaj-pogodbe/


Tako se nemalokrat zgodi, da ljudje, ko jim predstavimo vse možnosti, ugotovijo, da niti ne vedo, kaj naj storijo oz. katera je tista prava rešitev, ampak brez skrbi, to je samo začetna zmedenost, ki pa se sčasoma razjasni.

"Veliko bolje je biti zmeden, zaradi veliko možnosti na začetku, kot brez vsakršne možne rešitve, na koncu!"
Dr. Marko Petek

Ko se zadeve prespi in večkrat pregovori z vsemi vpletenimi osebami ter našimi odvetniki, ki vam pomagajo, se vedno in brez problema najde rešitev, ki je prava za vas, seveda pa to terja določen angažma in delo, ki pa ga je vsekakor bolje opraviti prej kot kasneje. Odlašati s temi zadevami je zelo nevarno in enako kot pri zdravju. Vsako odlašanje se kasneje zelo zelo drago plača! V naših primerih dobesedno.

Odvetnik dr. Marko Petek predstavi različne vrste pogodb (pogodbo o dosmrtnem preživljanju, preužitek in izročilno pogodbo) v oddaji dobro jutro na RTV Slovenija
icon
DOBRO JUTRO - RTV SLOVENIJA

PRAVNA POMOČ:
Izkušnje kažejo, da je uvodni pravni posvet izredno koristen za stranke.
Za posvet v naši pisarni pokličite (01/436-43-80 ali 041-955-571).


"Odlašati s temi zadevami je zelo nevarno, enako kot pri zdravju. Vsako odlašanje se kasneje zelo drago plača! V naših primerih dobesedno."
Dr. Marko Petek

Pogodba o dosmrtnem preživljanju

Pogodba o dosmrtnem preživljanju predstavlja dvostransko razmerje, pri čemer ena oseba skrbi za preživljanje starejše osebe in bo (po smrti običajno) dobila neko nepremičnino. Tako gre pogodba o dosmrtnem preživljanju v smer fizične skrbi, kot so pomoč pri nakupih, pospravljanju, oblačenju, umivanju in po potrebi plačevanja določenih stroškov, kot so dom za ostarele in kaj drugega, če je potrebno.

Včasih se pogodba o dosmrtnem preživljanju sklene tudi med sosedi, ki so v dobrih odnosih, torej med mlajšimi in starejšimi, ki lahko dnevno skrbijo zanje in se potem odločijo za sklenitev pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Nemalokrat pa smo že bili priča primerom, ko so ljudje skrbeli za druge, pa niso sklenili pogodbe o dosmrtnem preživljanju in so to kasneje zelo obžalovali. Dejstvo je namreč, da če pogodba o dosmrtnem preživljanju ni sklenjena, tistemu, ki je pomagal, ne pripada kaj dosti v zapuščini (glej video zgoraj). Zelo teoretično bi lahko neki vložek uveljavljal, kar pa je precej težko, saj ga nihče ni silil v pomoč in je to velik problem. Zato naj pogodba o dosmrtnem preživljanju ne predstavlja ovire, da tega ne bi rekli nekomu, za kogar skrbite. Z veseljem se bo odzval, če že dlje skrbite zanj, vsaj take so naše izkušnje.

Pogodba o dosmrtnem preživljanju velja za tvegano (t. i. aleatorno) pogodbo, kar pomeni, da ne vemo, kdaj bo preživljana oseba umrla. Po sklenitvi pogodbe o dosmrtnem preživljanju lahko živi še dolgo (30 let) ali pa zgolj leto ali dve. Torej nobena od strank ne ve, kako dolgo bo pogodba o dosmrtnem preživljanju trajala.

Pogodba o dosmrtnem preživljanju je "trd oreh" za izpodbijati. Če že pride do uveljavljanja izpodbojne tožbe pogodbe o dosmrtnem preživljanju, bo to iz razlogov, ker je bila ta oseba bolna in zlorabljena pri sklenitvi take pogodbe, ali če npr. preživljavec ne izpolnjuje svojih obveznosti.

Skrb tistega, ki bo preživljal starejšo osebo in ki bo (po smrti) dobil neko nepremičnino, gre v smeri fizične skrbi, kot so pomoč pri nakupih, pospravljanju, oblačenju, umivanju in po potrebi plačilo doma za ostarele.

Nemalokrat pogodbe o dosmrtnem preživljanju sklepamo med starejšimi in njihovimi sosedi, ki so v dobrih odnosih in ki lahko dnevno skrbijo zanje.

Po smrti osebe, ki je bila preživljana, se preživljavec s pogodbo in dokazilom o smrti vpiše v zemljiško knjigo ter ni vezan na zapuščinski postopek. Ta nepremičnina, ki je predmet pogodbe o dosmrtnem preživljanju, namreč ne sodi v zapuščino.

Več o poteku same zapuščinske obravnave pa si lahko preberete na spodnji povezavi:

https://www.op-petek.si/podrocja-dela/zapuscinski-postopek-in-smrtovnica/

Pomembno:

Če nastopate v vlogi preživljavca in niste tudi dedič po tistem, ki ga preživljate, je dobrodošlo shranjevati vse račune, ki ste jih imeli v zvezi s preživljanjem. Pa najsi bodo to računi za trgovino, telefon, elektriko, dom ali karkoli drugega, saj vam na koncu lahko FURS zaračuna davek na tisti del, ki ga ne boste dokazali z računi. Povedano drugače, stanovanje, ki ga boste prejeli, bo vredno 100.000 €, računov boste imeli za 20.000 €, FURS pa bo za razliko obračunal davek.

Tisti, ki je upravičen do preživljanja (preživljanec), si lahko pravico do preživljanja izbori tudi za zakonca ali zunajzakonskega partnerja. To je smiselno zlasti tedaj, ko je nepremičnina pisana zgolj na enega in je drugi lahko po smrti prvega zelo oškodovan.

Prenesi vzorec pogodbe o dosmrtnem preživljanju

Izročilna pogodba

Izročilna pogodba je podobna pogodba kot pogodba o dosmrtnem preživljanju, s to razliko, da se pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju lastninska pravica prenese na preživljavca po smrti preživljanca (torej tistega, ki ga je preživljal), pri izročilni pogodbi pa se lastninska pravica prenese takoj, ko je izročilna pogodba sklenjena (oz. je potreben še vpis v zemljiško knjigo).

Druga pomembnost pri izročilni pogodbi je še to, da je namenja sklenitvi z dedičem zapustnika, torej otrokom in zakoncu, ne pa tudi tretjim osebam. Povedano drugače, izročilne pogodbe ne morete skleniti s sosedom, ki ni vaš dedič (tj. otrok).

Tretja pomembnost je, da se morajo vsi otroci s to pogodbo strinjati in jo podpisati, tudi če nekateri niso od nje nič dobili. Zakonec pri pogodbi lahko sodeluje, ni pa nujno, lahko je sklenjena brez njega.

Tudi v izročilni pogodbi si oseba, ki izroča premoženje, lahko izbori pravico do dosmrtnega preživljanja zase in za zakonca ali zunajzakonskega partnerja.

Pogodba o preužitku

Ta pogodba se v modernejših časih po naših izkušnjah redko uporablja, v preteklosti se je pogosteje.

S pogodbo o preužitku preužitkar (lastnik) izroči in prepusti prevzemniku v last ter posest nepremičnine z vsemi pritiklinami, premičninami, zgradbami in pripadajočimi pravicami ter obveznostmi, prevzemnik pa se zaveže, da bo skrbel za preužitkarja.

Gre za podobno pogodbo, kot sta prejšnji dve, prav tako kot pri izročilni pogodbi pa se lastninska pravica prenese takoj in ne šele po smrti preužitkarja.

Ta pogodba in tudi izročilna pogodba morata biti sklenjeni v obliki notarskega zapisa.

PRAVNA POMOČ:
Izkušnje kažejo, da je uvodni pravni posvet izredno koristen za stranke .
Za posvet v naši pisarni pokličite (01/436-43-80 ali 041-955-571).