Gospodarsko pravo je zelo široko, pokriva namreč številna področja. Nemogoče je opisati in opredeliti vsa področja, ki jih obravnavamo, vsekakor pa v tem delu navajamo tista, s katerimi se naša pisarna najpogosteje ukvarja. Pogodbeno pravo, pogajanja, uredba o varstvu osebnih podatkov, ustanovitev družb, stečajno pravo in delovno pravo izpostavljamo/opredeljujemo v ločenih poglavjih, saj gre specifičnosti, ki potrebujejo poseben poudarek in pozornost. Na tem mestu pa izpostavljamo gospodarsko pravo in pravo družb v njegovem splošnem delu.

Temeljni namen in poslanstvo naše pisarne sta zagotoviti podjetjem ustrezno pravno pomoč pri vodenju ter poslovanju družb. V ta namen svetujemo strankam, kako nastopati na trgu, kako se pogajati, reševati konflikte in druge pravne izzive, ki jih ima neka družba pri svojem delu.

Kdaj do odvetnika

Dejstvo je, da je imeti odvetnika na »svoji strani« stalno na »stand by« danes privilegij. Minili so časi, ko je večina družb (tudi manjših) imela odvetniške pisarne na mesečnih pavšalih in rednih svetovanjih. Tudi tam, kjer so se te pavšali ohranili, so se v zadnjih letih zelo znižali ali se je spremenil način dela. Kriza in moderni časi so prinesli nov val pravnih storitev ali, bolje rečeno, drugačne pristope, ki so prilagojeni modernim trendom. To so zlasti hitri odgovori na hitre rešitve na nastale situacije in hkrati nižje cene pravnih storitev. To ni vedno lahko, gotovo pa se z digitalizacijo pravnih storitev da storiti marsikaj.

Digitalizacija pravnih oz. odvetniških storitev

Naša pisarna vlaga veliko časa in energije v digitalizacijo ter modernizacijo pravnih storitev. Za zdaj smo pionirji, ki orjemo ledino, vsekakor pa je pri vseh takih stvareh treba nekje začeti. Digitalizacija pravnih storitev gre v smeri, da bodo računalniki prevzeli večino opravil, ki jih zdaj delamo odvetniki, kot so npr. študija zakonov, pravne teorije in sodne prakse ipd. Po naših podatkih računalniki že znajo izračunati/izdelati algoritem sodbe na podlagi podatkov iz spisa in ob upoštevanju vseh podatkov zakonodaje, literature ter sodne prakse. Malo verjetno je, da bi v bližnji prihodnosti prišlo do tega, da bodo računalniki izdajali sodbe, gotovo pa bo pomoč sodnikom in odvetnikom pri tem dobrodošla, kar bo ne nazadnje zelo pocenilo stroške pravnih storitev.

Nemogoče je napovedati, kdaj bo računalnik izdelal pravno mnenje, kot ga izdela neki odvetnik z dolgoletno prakso, gotovo pa se bo to zgodilo prej, kot si mislimo. Začetki tega razvoja se že kažejo.

Razvoj in prihodnost

Naša pisarna išče potencialne partnerje s področja računalništva in informatike, ki bi bili zainteresirani za sodelovanje na področju večje digitalizacije odvetniških storitev. Če imate željo in resurse za sodelovanje, se nam oglasite na enega izmed kontaktov.

Naše storitve na področju gospodarskega prava:

 • konkurenčno pravo,

 • statusne spremembe (spremembe družbenih pogodb, aktov o ustanovitvi, prodaje, prenosi deležev na družbah, sprememba pravnoorganizacijskih oblik s. p. v d. o. o. idr.),

 • inšpekcijski postopki,

 • ustanovitve družb,

 • pravno svetovanje pri nastalih težavah – svetovanje pred ali med nastalim zapletom,

 • zastopanje družb pred sodišči, državnimi organi in drugimi,

 • svetovanje v delovnih sporih, pri odpuščanjih delavcev, odškodninskih zahtevkih,

 • tožbe delavcev zoper družbe,

 • tožbe drugih družb/oseb zoper družbe zaradi ravnanj delavcev,

 • reševanja konfliktov med delavci in med strankami ter delavci,

 • pogajanja pri novih ali obstoječih poslih,

 • izobraževanje na področju gospodarskega ali delovnega prava, pri mediacijah, pogajanjih ...

Naše storitve, opredeljene v posebnih poglavjih (ne spreglejte):

 • Varovanje/varstvo osebnih podatkov – GDPR

 • Javna naročila in javno zasebno partnerstvo

 • Blagovna znamka

 • Stečaj

 • Ustanovitev s. p./ustanovitev d.o.o.

 • Pogodbe

 • Pogajanja

 • Mediacije

 • Delovno pravo