Družinska ustava in prenos družinskega podjetja na družinskega člana (sina, hčer)


Kruto dejstvo je, da več kot 90 novoustanovljenih podjetij propade že v prvih letih njihovega delovanja. Če ste sami s svojim podjetjem že prebrodili to najbolj nevarno obdobje, spadate med redke, ki jim je to uspelo. Zastrašujoča pa je tudi statistika pri prenosu podjetja na družinskega člana oz. na naslednjo generacijo, saj v tem obdobju izgine kar 67 % vseh, sicer uspešnih podjetij.

To tveganje pa lahko zmanjšate tako, da skupaj z našo ekipo sestavite družinsko ustavo – dokument, ki bo natančno definiral vse pravice, obvezosti, vrednote in pravila, ki se jih morajo držati vsi lastniki podjetja. Družinska ustava, če je že na začetku sestavljena pravilno, bo vodilo skozi težave in konflikte, ki se bodo dogajali med vami in dediči ter med dediči samimi.

Postopek sestave družinske ustave je zahteven proces. Če želimo tveganja čim bolj minimizirati, lahko traja tudi več let. V kolikor že razmišljate o prenosu podjetja na naslednjo generacijo, ne oklevajte in nas kontaktirajte še danes.

+386 1 436 43 80

Kaj je družinsko podjetjeDružinsko podjetje je vsako podjetje, pri katerem več družinskih članov vpliva na odločitve in poslovanje podjetja. Ti družinski člani so hkrati tudi večinski lastniki podjetja. Običajno v vsakem družinskem podjetju pride tudi do trenutka, ko je lastništvo podjetja potrebno prenesti na družinske člane. Več kot je različnih lastnikov in različnih interesov, bolj težaven je lahko ta postopek. V vsakem primeru pa je bistvenega pomena, da z družinsko ustavo čim bolj natančno določite pravila, ki se jih bodo držali vsi lastniki. Prej kot to naredite, lažje bo, saj bodo kasneje lahko čustva že preveč razvneta.


Kaj je družinska ustava


Družinska ustava je formalni dokument družine, ki določa pravice, obveznosti, vrednote in pravila, ki se nanašajo na lastnike družinskega podjetja. Prav tako družinska ustava lahko (ne nujno) določa plane in strategije razvoja podjetja ter način reševanja problemov in konfliktov znotraj družinskega podjetja. Družinska ustava po zakonu ni obvezna je pa vsekakor priporočljiva.

Kaj ureja družinska ustava


Družinska ustava lahko ureja veliko stvari. Najbolj nujno in običajno je, kako bo stara generacija prenesla podjetje na dediče oz. druge družinske člane. Družinska ustava ureja koliko časa bo trajalo, da bo prišlo do celotnega prenosa podjetja, saj izkušnje kažejo, da je bistveno bolje opraviti postopen prenos podjetja in deležev.

Namen je, da »starejša« generacija počasi in preudarno predaja »štafetno palico« na mlajše generacije. Družinske ustave lahko (ne nujno, je pa smiselno) upoštevajo tudi t.im »zunanje« družinske člane, torej tiste, ki niso krvni sorodniki. V nekaterih primerih te osebe sodelujejo kot zaposleni, včasih tudi na poslovodnih funkcijah in nemalokrat se tudi tem prizna določen delež, če je njihov prispevek strateškega pomena za podjetje. V drugih primerih je lahko njihova vloga bistveno manjša ali zgolj v smislu posredno sodelujočega pri urejanju razmer med družinskih člani, ki so v krvnem sorodstvu.

Nadalje lahko družinska ustava ureja odnose, reševanje konfliktov, vizijo, poslanstvo in cilje družinskega podjetja. V družinsko ustavo je smiselno vključiti vse, kar je pomembno za dolgoletno in zlasti uspešno nadaljevanje družinskega podjetja.

Prenos podjetja na družinskega člana oz. člane


Prenos podjetja na družinske člane, običajno otroke, lahko pa tudi na vnuke, nečake, ipd. je stvar, ki jo je smiselno reševati čimprej, ko otroci, vnuki, itd. začnejo sodelovati v družinskem podjetju. Že v začetku oz. po nekaj letih je smiselno oceniti, kje bi se posamezni družinski član lahko dobro izkazal in potem v nadaljnjih letih čimprej začeti z osnutkom družinske ustave. Družinska ustava ni dokument, ki se sestavlja nekaj dni ali tednov, običajno terja daljši čas izoblikovanja, ki je odvisen od zapletenosti družinskih razmerji.


Nekaj najbolj uspešnih in prepoznavnih družinskih podjetij, ki so preživela že več prenosov na naslednje generacije:

Wall-Mart – največja trgovska veriga v ZDA, ki ga je že leta 1962 ustanovil Sam Walton. Po njegovi smrti leta 1992 je njegov imperij prešel na njegovo ženo in otroke, ki zelo uspešno peljejo podjetje naprej. Po oceni Forbes.com je bila družina Walton najbolj premožna družina v ZDA. Žena, Alice Walton in sinova, Jim Walton in Rob Walton, pa so vsi trije uvrščeni med 20 najbolj premožnih ljudi na svetu.

Mars – čokoladice, ki jih prav gotovo poznate. Gre za največjega proizajalca sladkarij na svetu, ustanovil pa ga je Frank C. Mars leta 1911. Podjetje je kasneje prevzel njegov edini sin Forrest Mars. Mars je primer podjetja, ki ga ne vodi več družina Mars, kljub temu pa je podjetje obdržalo ime in uspešno posluje še naprej.

Ford – eno izmed največjih družinskih podjetij vseh časov. Po več kot 100 letih od ustanovitve je podjetje še vedno v družinski lasti in sicer ga trenutno vodi pravnuk legendarnega ustanovitelja Henrya Forda, William Clay Ford.

Družinski odvetnik in njegova vloga


V tujini je zelo običajno in nujno, da imajo družinska podjetja in družine družinskega odvetnika, ki skrbi za premoženje družine in seveda družinsko/družinska podjetja. V Sloveniji je ta praksa manj uveljavljana, saj smo Slovenci bistveno bolj zaprti in si pogosto takega »prestiža« ne želimo dovoliti/privoščiti, ker kaj si bodo pa drugi (sosedi ipd.) mislili. Tak pristop je napačen in pogosto vodi v težave, ker se stvari ne rešujejo sproti.

Prednost imeti družinskega odvetnika je v izjemnem poznavanju osebnih, poslovnih in družinskih razmer, kar omogoča lažje svetovanje in pomoč družinam, ki imajo tovrstno premoženje in podjetja. Naša pisarna ima znanje in izkušnje tako z družinskimi podjetji kot družinskimi ustavami.

Zelo pomembna, kot bo prikazano v nadaljevanju, je tudi dediščina in dedovanje družinskega premoženja, vključno s podjetjem. V novem družinskem zakoniku pa je predvidena tudi predporočna pogodba, ki bo po naših izkušnjah in predvidevanjih pogosto uporabljena v družinskih podjetjih.

Dedovanje družinskega podjetja in družinskega premoženja


Pogosto so jedro vprašanj in konfliktov prihod novih družinskih članov (zunanjih) v družino. To bodo partnerji otrok (snahe in zeti), nečaki, vnuki, itd,, ter nenazadnje novi partnerji teh družinskih članov, zlasti če pride do razvez in z novimi partnerji ni več namena imeti skupnih otrok. V teh primerih lahko pride tudi do dedovanja otrok, ki so otroci partnerja in ne tudi otroci družinskega člana (npr. sina, nečaka, vnuka). Tako lahko v primeru smrti slednjega pride do dedovanja oseb, ki z družino kakorkoli niso povezani.

V praksi se skoraj vedno zgodijo situacije, ki niso enostavno rešljive, ko v »družinski« krog pridejo osebe, ki so »zunanje« oz. nimajo več krvne povezanosti/sorodnosti in take odnose je treba predvideti ter, če se le da, v naprej reševati. Družinska ustava je tak dokument, ki rešuje tudi to.


Prenos deleža družinskega podjetja v d.o.o./d.d. in prenos s.p.


V d.o.o. se prenašajo deleži, v d.d. delnice in v s.p. podjetje samostojnega podjetnika. Pri d.o.o. in d.d. ni tak problem s prenosom deleža oz. delnic, medtem ko je pri s.p. zadeva nekoliko bolj zapletena, saj mora pri prenosu prevzemnik odpreti s.p. ali d.o.o. Lahko pride do preoblikovanja s.p. v d.o.o. ali pa se raje odpre nov d.o.o. na prevzemnika in opravi »samo« prenos podjetja (tj. premoženja).

Enako lahko pri smrti s.p.-ja pride do težav pri prenosu dejavnosti, saj morajo dediči odpreti s.p. ali d.o.o, da lahko nadaljujejo dejavnost, medtem ko gre pri d.o.o./d.d. zgolj za prenos deležev, kar ne vpliva na poslovanje firme. Vse to to podrobnosti, ki jih je smiselno urediti bodisi v družinski ustavi ali z drugim ustreznim dokumentom, ki rešuje tovrstne situacije.

Predporočne pogodbe


Pri družinskih podjetjih ne gre spregledati predporočnih pogodb, ki jih ureja novi družinski zakonik. Zlasti bo to prišlo v poštev v družinah, kjer je veliko premoženja in je interes, da se družinska zapuščina nadaljuje. Namen predporočnih pogodb ni (nujno), da partner ne dobi ničesar, ampak ureditev družinskega premoženja, zlasti če je vmes tudi družinsko podjetje, da so stvari v naprej urejene in predvidljive.

Seveda pa so lahko v t.im. družinskih podjetjih prisotni tudi družinski člani, ki niso nujno krvno povezani. Dober primer take prakse je Plastika Skaza, kjer je direktorica Tanja Skaza zelo uspešno prevzela sodelovanje pri vodenju družinskega podjetja njenega moža Igorja. Torej pojem družinsko podjetje ni ozko formalnopravno usmerjen v člane družine, ki so krvni sorodniki, ampak gre za širši pojem, kjer običajno sodelujejo ljudje, ki so povezani z družinskim podjetjem na tak ali drugačen (običajno družinsko povezan) način.

Kje začeti z družinsko ustavo


Najboljši način za začetek je pogovor in priznanje, da ne gre za tabu teme in stvari, ki jih je bolje ne izreči. Ravno nasprotno bo gotovo bolje, da se odpirajo te na videz boleče teme, saj bodo odzivi pogosto presenetljivo pozitivni. Vsekakor je smiselno te teme začeti čimprej obravnavati in se posvetovati s strokovnjakom - odvetnikom, ki se na te zadeve spozna.

Začetne informacije vam lahko pomagajo pri tem, da veste kdaj začeti z načrtovanjem in kakšen bi bil postopek sprejema družinske ustave. Vse ostalo potem je samo še stvar realizacije, ko ste enkrat ugriznili v to kislo jabolko.