Krik umirajočega v puščavi

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v današnjem času igra zelo pomembno vlogo. Čeprav je nekoliko absurdno, da imamo praktično petstopenjsko odločanje, ki se konča pri ESČP, pa praksa kaže, da je generalno gledano napak lokalnih sodišč (vključno z ustavnim sodiščem) še vedno preveč. Sodna praksa se ne zaveda pomembno evropskega sodišča in njegovih odločitev, na katere se odvetniki vse bolj sklicujemo.

Danes je že skoraj popularno, da veliko ljudi »kriči«, da bodo svoje pravice uveljavljali pred ESČP. Problem ni toliko v teh ljudeh, ki kričijo v »puščavi«, kjer jih nihče ne sliši, ampak v dejstvu, da imajo nemalokrat prav. Naše poslanstvo in namen sta, da vas slišimo!

Priprava pritožbe na ESČP

Pritožbo na ESČP lahko vložimo, če vam je kršena katera izmed pravic iz Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic (EKČP). Pogoj za vložitev pritožbe na ESČP je izčrpanje vseh pravnih sredstev v Republiki Sloveniji (v določenih primerih to pomeni tudi ustavne pritožbe). Pritožbo je treba vložiti na ESČP v roku šestih mesecev od izdaje odločbe (običajno ustavnega sodišča), s katero vam je kršena človekova pravica.

Če smo pri ustavni pritožbi navajali, da je to treba zelo dobro (vrhunsko) pripraviti, to še toliko bolj velja za pritožbo na ESČP. Veljajo določena pravila, postopki, načela in način, kako mora biti pritožba na ESČP napisana, da bo sploh obstajala možnost za sprejem v obravnavo. Največje sito je namreč na vhodu – kako tako dobro pripraviti pritožbo, da bo sploh »prišla notri«.

Povrnitev stroškov in odškodnina

Kot smo omenili, priprava pritožbe na ESČP ni neka vloga ali kar neka pritožba. Zanjo si je treba vzeti čas, angažma in ne nazadnje tudi finančna sredstva. Vendar naj opozorimo, da v primeru uspeha ESČP povrne bistveno višje stroške kot slovenska sodišča, prav tako je mogoče (v nekaterih primerih) dobiti odškodnino zaradi kršitve človekovih pravic.

V naši pisarni imamo izkušnje z zastopanjem strank pred evropskim sodiščem, kjer smo jih zagovarjali zaradi kršitev človekovih pravic v civilnih in kazenskih postopkih. Za pomoč in vprašanja v povezavi s pritožbo na ESČP se dogovorite za osebni posvet v naši pisarni na 01/436-43-80 ali 041 955 571

Povzetek pomembnih dejstev:

  • Človekove pravice so univerzalne.

  • Človekove pravice varujeta tako Ustava RS kot tudi Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

  • Čeprav je rok za vložitev pritožbe na ESČP relativno dolg (šest mesecev), je treba čim prej poiskati pravno pomoč, saj sta postopek preučevanja dokumentacije in sestava pritožbe na ESČP dolgotrajna postopka.

  • V primeru uspeha lahko dobite povrnjene stroške, ki jih prisodi ESČP, in včasih tudi odškodnino.