Kako in zakaj izbrati odvetnika za delovno pravo?

Veliko ljudi ne pozna odvetnika za delovno pravo, ki bi jim pomagal pri njihovih težavah v službi. Ljudje v povprečju delamo oz. smo v službi 8–10 ur na dan (če upoštevamo še vožnjo). Nekateri celo bistveno več. To pomeni, da več kot tretjino življenja, ko smo delovnopravno sposobni (med npr. 20. in 60. letom), posvetimo svojemu poklicu/delu.

Zelo pomembno je, da se v službi, kjer delamo, dobro počutimo. To je pomembno tako za delavca kot za delodajalca. Moderni trendi razvoja kažejo, da zadovoljen delavec bistveno več naredi kot tisti, ki v službo hodi z muko. In naša naloga in poslanstvo sta, da najdemo to ravnovesje med delavcem ter delodajalcem.

Najpogostejše zmote/napake delodajalcev

Delodajalci še vedno prepogosto neustrezno (nepravno) rešujejo ali vodijo delovne procese. Kaj to pomeni? To pomeni, da je prva stvar v delovni organizaciji, ki jo je treba urediti, ustrezna pravna podpora oz. temelji. V uvodu so to pogodbe o zaposlitvi, sistemizacije (odvisno od velikosti podjetja), varovanje podatkov, nerazkrivanje podatkov (NDA), zaščita »know howa« itd.

Dobri pravni temelji so osnova ne samo za pravno pravilnost in zaščito, ampak tudi za vzpostavitev ustrezne pravne kulture ter odnosov v organizaciji. Ni namen delodajalca, da zapiše pravna pravila, da zadosti predpisom in da ne dobi kazni inšpekcije. Današnji nivo in namen pravnega urejanja zadev sta za potrebe večje učinkovitosti organizacije, zato pravno urejanje zadev naj ne bo samo sebi namen.

Izbira odvetnika za delovno pravo – celostni pristopv

Izbira odvetnika za delovno pravo gotovo ni lahka. V našem poklicu govorimo o t. i. culpa in eligendo (skrbnost v izbiri). Torej, izbrati odvetnika za delovno pravo, ki bo razumel delovno organizacijo, ki bo razumel tako delavce kot delodajalca. Bistvo je iskanje sinergij in povezanosti med obema stranema, ki ne bi smeli biti tako narazen. Najbolj zadovoljen delodajalec je tisti, katerega delavci radi hodijo v službo (nekateri celo raje, kot da so doma ) in z veseljem opravljajo svoje delo.

Naša pisarna ima za poslanstvo združevanje sinergij med delavci in delodajalci. V ta namen izvajamo in učimo (izobražujemo) delodajalce ter delavce pri reševanju konfliktov. Imamo izkušnje in smo mediatorji, kjer mediacjiske tehnike lahko zelo pomagajo pri urejanju delovnih odnosov s strankami.

Naš namen je celostni pristop, ki se začenja pri delovnopravnih procesih, zaključi pa se pri urejanju odnosov med delavci samimi (nadrejeni, podrejeni) in delavci ter strankami. Končno je naše poslanstvo tudi reševanje konfliktov, ko do njih pride.

Reševanje konfliktov

Reševanje konfliktov je naša posebnost, s katero se ukvarjamo nekaj let. Izobražujemo podjetja in zaposlene o veščinah s področja mediacij, reševanja konfliktov, pogajanj ter drugih sorodnih področij, kjer igra psihologija zelo pomembno vlogo. Večina ljudi se ne zaveda, kako veliko vlogo igrajo čustva v naših življenjih tudi na področju delovnega prava in delovnih procesov.

Ena »majhna« užaljenost zaradi napredovanja lahko poruši delovni proces za daljše časovno obdobje. Dokler se ta konflikt ne ugotovi in odpravi, lahko mine veliko časa, kar vpliva na odnose med samimi delavci ter vodstvom, na koncu pa je delodajalec tisti, ki trpi slabe poslovne rezultate.

Odvetnik za delovno pravo – zakaj naša pisarna

Zakaj pa ne? Šalo na stran. Naša pisarna bi bila primerna za vas kot podjetje ali za zastopanje vas kot delavca, če vam je blizu naš pristop. Naš pristop se vedno začne in konča pri iskanju mirnih rešitev. Včasih brez konfliktov ne gre, tudi kakšno tožbo je treba vložiti, ampak fokus in namen sta vedno v iskanju kompromisov. Že s psihološkega vidika je dobro spore rešiti mirno in se mirno raziti, saj nihče ne mara neprespanih noči.

Če vidite možnost sodelovanja z našo pisarno in vam je blizu naš pristop, smo morda pravi za vas. Delamo s srcem in zagnanostjo. Spodaj imate uporabne vzorce, ki so namenjeni olajšanju delovnih procesov, za več informacij ali pomoč pri njihovem izpolnjevanju pa pokličite in se dogovorite za sestanek v naši pisarni.