Pogodba o (običajno poslovnem) sodelovanju je t. i. inominatna pogodba, kar pomeni, da ni natančno definirana v zakonu, ampak je nastala na podlagi pravne prakse med poslovnimi subjekti. Gre za dogovor o sodelovanju med dvema, po navadi pravnima, osebama. S pogodbo o sodelovanju se izvajalec zaveže opravljati neko storitev za naročnika, naročnik pa se zaveže to storitev plačati.

BREZPLAČNI VZOREC POGODBE O POSLOVNEM SODELOVANJU

Pogodbe o poslovnem sodelovanju so med najbolj tipičnimi pogodbami v poslovnem svetu. Njihova vsebina pa je različna in prilagojena posameznemu poslu. Glavno za vas je, da v to pogodbo vključite tisto, kar je za vas najbolj pomembno, predmet pogodbe, ceno, pogodbene kazni, plačilne roke itd.

Bistvene pravice in obveznosti posamezne stranke morajo izhajati iz same pogodbe, v nasprotnem primeru se uporabljajo pravila Obligacijskega zakonika, ki urejajo pogodbo, ki je predmetni pogodbi najbližja po vsebini in namenu.

Vzorec, ki ga imate na razpolago spodaj, je splošen in ni vezan na konkretno dejavnost/situacijo. Če potrebujete pomoč pri nasvetu, kakšna pogodba je za vas najboljša ali kako jo sestaviti, pa nas pokličite na eno izmed naših številk (01/436-43-80 ali 041-955-571) in se dogovorite za sestanek.