Splošni pogoji poslovanja so pogoji, ki so sestavni del pogodb. Splošni pogoji poslovanja so zelo zaželeni v primeru, ko se stranka želi izogniti pisanju dolgih in nepreglednih pogodb, ki njenim strankam vnašajo dvom in nezaupanje. V modernem času množične uporabe interneta je priprava kakovostnih splošnih pogojev nujna za nemoteno poslovanje podjetja.

Prenesi vzorec pogodbe

Pri splošnih pogojih poslovanja oziroma, kot jih nekateri (napačno) poimenujejo, pravnih obvestilih je značilno, da gre za pogodbeni del, ki ga oblikuje ena od pogodbenih strank, zavezuje pa obe, zato je pomembno, da splošni pogoji vsebujejo bistvene obveznosti pogodbenih strank.

Splošni pogoji poslovanja izhajajo iz dejavnosti, s katero se podjetje ukvarja, zato je včasih treba oblikovati več vrst splošnih pogojev, kot so na primer splošni pogoji prodaje, splošni pogoji servisa in splošni pogoji licence.

Pri sestavljanju splošnih pogojev poslovanja morate biti pozorni na to, da niso oblikovani preveč splošno in da rešujejo vprašanja, ki se pojavljajo v praksi. Če potrebujete pomoč pri tem, kako sestaviti kakovostne splošne pogoje poslovanja, nas pokličite na: 01/436-43-80 ali 041-955-571 in se dogovorite za sestanek.

Vezanost na splošne pogoje

Splošni pogoji zavezujejo pogodbeni stranki v enaki meri kot sama pogodba. S podpisom pogodbe vas splošni pogoji podjetja zavezujejo, čeprav fizično niso del same pogodbe, razen pri potrošnikih, kjer morajo biti potrošnikom posredovani v fizični ali elektronski obliki. Sicer je dovolj že, da se podjetje nanje sklicuje in pove, kje so objavljeni, da se stranke lahko z njimi seznanijo.

Potrošniki

Pri potrošnikih je treba upoštevati določena določila, ki jih urejajo predpisi o potrošništvu. Zlasti je treba paziti, da dobi potrošnik splošne pogoje v fizični ali elektronski obliki. Torej ne zadošča, da se v pogodbi zgolj sklicujete, kje so objavljeni, kar sicer zadošča pri poslovanju s pravnimi osebami.

Naš vzorec je splošen in res namenjen osnovnim potrebam, nikakor ni prilagojen na vaše poslovanje ali na potrošnike. Za pomoč ali svetovanje na tem področju nas pokličite ali nam pišite in dogovorili se bomo za sestanek.