Podjemna pogodba je ena izmed bolj uporabnih vrst pogodb. Gre predvsem za opravo določenega posla, ki je lahko bodisi intelektualen bodisi fizičen. Podjemna pogodba je za naročnika ugodnejša od pogodbe o zaposlitvi, zato delodajalci, četudi bi morali v konkretnem primeru skleniti delovno razmerje, raje uporabijo podjemno pogodbo. Bistvena za podjemno pogodbo je predvsem samostojnost izvajalca, ki poslov za naročnika ne opravlja dalj časa. Naročnik pa ima še vedno pravico nadzorovati posel in dajati navodila, če to ustreza naravi posla.

Podjemna pogodba bo prišla v poštev zlasti tedaj, kadar ne bo šlo za avtorsko delo s področja književnosti, znanosti, umetnosti (knjige, članki, kipi, slike, fotografije ipd.).

Prenesi vzorec pogodbe

S podjemno pogodbo se podjemnik zavezuje opraviti določen posel, kot so izdelava ali popravilo kakšne stvari, kakšno telesno ali umsko delo ipd., naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal.

Predmet pogodbe je opredeljen zelo široko, zato je ta tip pogodbe zelo uporaben.

Pri sklepanju tovrstnih pogodb morate biti previdni, saj so te pogodbe lahko pogosto tarča pregledov različnih inšpekcij (delovnih, davčnih ipd.), ker se lahko sklepa napačna pogodba zaradi obida zakona (in fraudem legis agere).
Če potrebujete pomoč pri tem, kako skleniti ustrezno pogodbo, nas pokličite na (01/436-43-80 ali 041-955-571) in se dogovorite za uvodni sestanek.

Pri podjemni pogodbi je pomembno, da ta ne vsebuje elementov delovnega razmerja, kot so podrejen odnos med naročnikom in izvajalcem, dlje časa trajajoče delo, delo na sedežu naročnika ipd. V nasprotnem primeru lahko sodišče za tako razmerje ugotovi, da gre za delovno razmerje.