Odmiki od meje

Pogoste so situacije, ko obstaja želja po gradnji tik ob meji, pa naj bo to le vrtna uta, lopa ali celo prizidek k hiši. Pri tem je treba vedno upoštevati določen odmik od meje sosednjega zemljišča. Imenuje se parcelni odmik in lahko pomeni minimalno razdaljo do parcelne meje, razdaljo do sosednjega objekta ali pa razdaljo, ki po krajevno običajni meri ne povzroča škodljivih vplivov v sosednji objekt ipd. Ta odmik določi občina v prostorskem ureditvenem aktu (s kratico PUP) ali pa v odloku. Preden se spustimo v sam postopek, kako doseči upoštevanje odmika od meje, je treba razjasniti, za kakšen gradbeni projekt gre.

Poznamo štiri tipe gradnje objektov:

  1. gradnja enostavnih objektov,

  2. gradnja nezahtevnih objektov,

  3. gradnja manj zahtevnih objektov in

  4. gradnja zahtevnih objektov.

Za prvo ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja. Za drugo je že treba pridobiti gradbeno dovoljenje, vendar za izdajo dovoljenja zadošča že enostavna sklica objekta, ki se želi graditi. Za tretji in četrti pa je potrebno gradbeno dovoljenje, ki se lahko pridobi le na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga lahko izdela samo odgovorni projektant.

Razlikovanje med tipi gradnje objektov je v zvezi z odmikom od meje pomembno zato, ker se lahko posameznik v primeru odločanja v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja vključi v postopek in zahteva spoštovanje odmika od meje. Njegovo mnenje se upošteva le v dveh primerih: če graditelj želi graditi na manjšem odmiku od meje, kot je zakonsko oziroma občinsko določen, ali če graditelj želi graditi na meji sami, ki se šteje za solastnino lastnikov obeh mejnih nepremičnin. Takšno soglasje mora biti izrecno in nedvoumno.

Če se graditelj drži predpisanega odmika meje, se mnenje graditeljevega soseda ne bo upoštevalo pri odločanju o izdaji gradbenega dovoljenja. Kljub temu pa lahko graditeljev sosed, ki meni, da je bil oškodovan z izgradnjo objekta, sproži posestno varstvo zaradi imisij, ki nastajajo.