Ustanoviti s. p. ali d. o. o. – kaj je bolje?

Nemalokrat je kdo postavljen v situacijo, ko ne ve, ali je bolje ustanoviti d. o. o. ali s. p. Odločitev ni lahko in terja razumevanja poslov gospodarskega prava. Več dejavnikov vpliva na to, kaj se vam bolj izplača. Ali gradite dolgoročno zgodbo o uspehu ali vam je bolj pomembno, da imate možnost iz podjetja dobiti denar brez zapletov.

Če je vaš namen, da boste imeli podjetje, ki bo zgodba o uspehu na dolgi rok, je gotovo bolje razmišljati o ustanovitvi d. o. o. Če je vaš namen čim prej obrniti kapital in da lahko prosto dvigujete gotovino, se vam gotovo bolj izplača ustanoviti s. p.

Najprej ustanovitev s. p., potem preoblikovanje v d. o. o.

Gornja trditev je zelo poenostavljena, ampak v principu drži. Veliko podjetnikov začne svojo pot kot s. p., ker ni pričakovati večjih dobičkov, po drugi strani pa precej stroškov. Za dnevne potrebe morajo imeti podjetniki proste roke, da lahko dvigujejo gotovino, zato je s. p. v takem primeru za marsikoga lažja pot. Sčasoma, ko se dobički večajo (če se), pa je davčno breme s. p.-ja, ki je obdavčen kot fizična oseba, prehudo in se d. o. o. lahko bolj izplača.

Tudi s stališča nastopanja na trgu je d. o. o. za marsikoga bolj »resna« zadeva in predstavlja večjo kredibilnost.

Nobene težave ni, da začnete s s. p.-jem in ko se dobički začnejo povečevati, naredimo preoblikovanje s. p. v d. o. o., torej se spremeni t. i. pravnoorganizacijska oblika, pravni subjekt kot tak pa ostane enak. Torej pravno formalno ostane isti pravni subjekt, ki pa spremni pravno organizacijsko obliko iz s. p. v d. o. o.

V vsakem posameznem primeru je treba oceniti situacijo, kaj je za posameznika najbolje. Možnosti je običajno veliko in tu vam naša pisarna lahko pomaga. Za bolj poglobljeno študijo in pravni nasvet se naročite na sestanek.