Nov Družinski zakonik: Upoštevanje otrokovega mnenja na sodišču in CSD

icon25. 10. 2019/Skrbništvo otrok in preživnina

Nov Družinski zakonik, ki je stopil v veljavo aprila 2019 na novo postavlja določene inštitute med drugim veliko vlogo daje centrom za socialno delo. Pri odločanju o otrokovih pravicah pa Družinski zakonik postavlja nove temelje, da se pri tem tudi čimbolj upošteva otrokovo mnenje, kar je dobra novost. Več o tem pa v prispevku na VLOGU.

Nova FB skupina – OPP DIGITAL

Spremljajte nas na FB in posebno za vas smo pripravili novo FB skupino:»Skrbništvo otrok in preživnina«, kjer si lahko starši in drugi izmenjujete izkušnje in pomoč. Mi pa bomo tudi delili določena pravna vprašanja in odgovore, ki se v praksi največ pojavljalo.

https://www.facebook.com/groups/389627001722239