Nov Družinski zakonik: Upoštevanje otrokovega mnenja na sodišču in CSD

icon25. 10. 2019/Civilno pravo

Nov Družinski zakonik, ki je stopil v veljavo aprila 2019 na novo postavlja določene inštitute med drugim veliko vlogo daje centrom za socialno delo. Pri odločanju o otrokovih pravicah pa Družinski zakonik postavlja nove temelje, da se pri tem tudi čimbolj upošteva otrokovo mnenje, kar je dobra novost. Več o tem pa v prispevku na VLOGU.