Plačaj kolikor porabiš

Po neki raziskavi 90 % ljudi ne bi nikoli obiskalo odvetnika, ker se jih »bojijo« oz. se na neki način ne želijo izpostavljati in »ker smo dragi«. Ravno iz teh dveh razlogov, ki verjetno pogosto nastopata skupaj, smo v naši odvetniški pisarni uvedli sistem, ki je hiter, učinkovit ter za stranko predvidljiv. Osnovno načelo »plačaj, kolikor porabiš« je namenjeno ravno temu, da stranka dobi hiter in učinkovit pravni nasvet ali storitev. Nemalokrat bi nekdo želel odvetnika vprašati samo, kako naj se kot priča na sodišču obnaša, ali se mora udeležiti zaslišanja kot priča, ali se lahko opraviči ipd. Gre za hiter in kratek pravni nasvet, ki ga večina ljudi ne izvede zaradi zgoraj navedenih razlogov.

Danes je veliko ljudi računalniško in tudi sicer zelo »pismenih« ter sposobnih iskanja rešitev svojih težav (tudi pravnih). Tudi v ta namen je pripravljena naša stran, s klicnim centrom pa dobite tisto, kar vam manjka, da zadevo končate.

Plačilo

Z uvedbo našega klicnega centra stranka plača po obračunani minuti pogovora. Pri tem lahko pogovor traja le nekaj minut ali daljši čas, če bi šlo za nekoliko večjo zadevo. Klicni center je namreč namenjen vsem. Tako tistim, ki želijo neko kratko informacijo, kot tistim, ki želijo rešiti določen pravni problem preko telefona in/ali spleta.

Tako na primer lahko na naši spletni strani dobite brezplačen vzorec darilne pogodbe, pa ne veste, kako jo v določenem delu izpolniti, in nas pokličete, da problem rešimo skupaj.

Preko našega klicnega centra lahko zadevo uredimo oziroma rešimo kar po telefonu, storitev pa je plačana preko vašega telefonskega operaterja za toliko minut, kot ste jih porabili. Če naši sodelavci slučajno takoj ne bodo vedeli odgovora na vprašanje in bo zadeva potrebna širšega pregleda, bomo zadevo naštudirali izven klica in se z vami dogovorili za naknadni klic, da rešimo zadevo.

Glavne informacije klicnega centra

Klicni center je odprt:
  • Vsak delovni dan: 12.00 - 15.00 ure (ob petkih do 14.00 ure),
  • Ob ponedeljkih in sredah do 16.30 ure.

Cena klica je 2,19 €/minuto (DDV je vključen) oz. po ceni klica vašega operaterja. Na žalost lahko vaš operater doda pribitek na ta znesek in to je potrebno preveriti pri vsakem posameznem operaterju oz. ponudniku storitev.

Kaj nudimo v klicnem centru

Kratke ali daljše pravne nasvete na naslednjih pravnih področjih:
  • dedovanja, oporoke, zapuščine, pogodbe,

  • odškodnine, kazenskega zadeve,

  • razveze, skrbništva otrok, stiki, preživnina,

  • motenje posesti, sosedski spori,

  • delovno pravo, pogodbe,

  • Pomoč pri sestavi pogodb, vlog, tožb in drugih zahtevkov, dopisov ipd.,

  • pripravo vloge, tožbe, zahtevka ipd.,

  • druge zadeve pa odvisno glede na vsebino, kar vam lahko povemo ob samem klicu.

Način našega dela v klicnem centru

Ko pokličete v naš klicni center, se vam bo predvidoma javil pravni strokovnjak, na katerega naslovite pravno vprašanje. Predlagamo, da primer ali zadevo pojasnite čim bolj jasno, kratko in jedrnato. Naši kolegi, pravni strokovnjaki, vam bodo poskušali čim bolj natančno odgovoriti na vaša vprašanja, po potrebi pa bodo pogledali določen predpis, sodno prakso ali pridobili drugo informacijo, če se boste s tem strinjali.

OPOZORILO
Klicni center deluje kot hitra in učinkovita pravna pomoč, ki ni delana na podlagi detajlne študije vašega primera. Gre za hitre in uporabne informacije, ki vam lahko koristijo, da veste, kako nadalje ravnati s svojimi pravnimi zadevami. Naši strokovnjaki se bodo zelo trudili zadevo rešiti čim bolj prilagojeno vašim željam in potrebam, vendar zaradi navedenih razlogov ne odgovarjamo za morebiten napačen ali narobe razumljen pravni nasvet. Pravni nasveti so informativnega značaja in jih je treba dodatno preveriti. Zaradi varnosti se pogovori lahko snemajo.