Dedovanje nepremičnine na Hrvaškem

icon06. 10. 2021/Civilno pravo

Kaj se zgodi ko ste eden izmed dedičev nepremičnine, a se ta nahaja v drugi državi? Tokrat bo pozornost posvečena dedovanju nepremičnine na Hrvaškem, saj je to najpogostejši primer s katerim se pri nas srečujemo. Sicer pa vsi podatki, ki bodo navedeni v članku veljajo tudi za dedovanje v vseh ostalih državah, ki so članice EU. Torej če ste v dvomih glede dedovanja nepremičnine tako na Hrvaškem, kot tudi v kateri drugi državi EU, potem bo ta članek pravi za vas.

Pogosto se zgodi, da ima zapustnik celo svoje premoženje, ali pa le del njega, na Hrvaškem. V takšnih primerih govorimo o tako imenovanem dedovanju s čezmejnim elementom. Za primer vzemimo osebo, ki je živela v Sloveniji, svojo nepremičnino pa je imela na Hrvaškem. Po njeni smrti bo tudi ta nepremičnina del dediščine, zato je pomembno da ste seznanjeni s potekom dedovanja s čezmejnim elementom.

Potek dedovanja nepremičnine na Hrvaškem

Glede na to, da gre za dedovanje v tuji državi, v našem primer dedovanje nepremičnine na Hrvaškem, vas verjetno zanima organi katere države bodo pristojni za zapuščinsko obravnavo in postopek, ter kje se bo odvijalo urejanje dedovanja. Pristojni za odločanje o dedovanju so sodišča, matični uradi in notarji v tisti državi, kjer je zapustnik živel pred časom svoje smrti. Torej če je pred smrtjo živel v Sloveniji, bo zapuščinsko obravnavo vodilo slovensko sodišče. Razen če je že pred smrtjo zapustnik izbral pravo svoje države, lahko ob soglasju vseh dedičev, zadevo obravnava sodišče te izbrane države EU. Če se torej zapustnik odloči, da želi postopek izpeljati na hrvaškem, se to lahko izvede, kadar se strinjajo tudi vsi dediči. V kateremkoli primeru bo sodišče odločalo o celotni zapuščini, ne glede na to v kateri državi se nahaja. Pri tem bo sodišče uporabilo svoje pravo.

Uredba o dedovanju na Hrvaškem

Uredba o dedovanju pa določa, da so tudi v drugi državi upoštevani vsi dokumenti in javne listine, kot so oporoka, pogodbe in tako dalje. Te listine so enakovredne ne glede na to v kateri državi bo postopek potekal. Torej ne glede na to, če je bila oporoka sklenjena za nepremičnino na Hrvaškem, bo veljala tudi v primeru, da bo zapuščinska obravnava potekala v Sloveniji.

Pomembno vlogo pa ima tudi evropsko potrdilo o dedovanju, ki služi za dokazovanje statusa dediča premoženja, ki se nahaja na Hrvaškem (oziroma drugi članici EU). To potrdilo je veljavna listina za vpis zapuščine v ustrezni register države, kot na primer v zemljiško knjigo.[1]

Odpoved dedovanju nepremičnine na Hrvaškem

V primeru, da bi se dediščini želeli odpovedati lahko to izjavite pred sodiščem Slovenije, ne glede na to da postopek poteka na Hrvaškem. Sklep o dedovanju sprejet na Hrvaškem, pa bo brez dodatnih postopkov priznan tudi v Sloveniji. Enako za obe zadevi velja tudi v obratnem primeru. [2]

Seveda pa je vsak primer nekoliko drugačen, zato vam svetujemo, da se pri takšnih zadevah posvetujete z odvetnikom, ki vam bo svetoval kaj je najbolje storiti.

Dr. Marko Petek

[1]Dedovanje s čezmejnim elementom, Uredba o dedovanju: https://www.notar-z.si/upload/files/Informacije%20za%20drzavljane_ke%20EU%20o%20Uredbi%20o%20dedovanju.pdf

[2]Your Europe, Urejanje čezmejnega dedovanja: https://europa.eu/youreurope/citizens/family/inheritances/managing-inheritance/index_sl.htm