Pritožba na postopek policije

icon13. 12. 2019/Odškodnine in odškodninski zahtevki

Pritožba na postopek policistov se lahko vloži zaradi kršitve človekovih pravic. Pritožbeni postopek se v javnosti pogosto zamenjuje s prekrškovnim postopkom. Pritožbeni postopek rešuje vprašanje kršitve človekovih pravic, prekrškovni postopek pa obravnava prekršek, ki naj bi ga kršitelj domnevno storil. Gre za dva ločena postopka, ki pa sta pogosto precej povezana in prepletena.

Oglejte si video na spodnjem linku:

“>