Odsvajanje premoženja otrok po novem DZ

icon26. 10. 2019/Skrbništvo otrok in preživnina

Nov Družinski zakonik spreminja pogoje glede pridobivanja in odsvajanja otrokovega premoženja. V starem ZZZDR-ju je bilo določeno, da se nepremičnine otrok lahko odsvajajo samo s soglasjem centra za socialno delo. Po novem je to lažje in enostavnejše, ker to ni več potrebno. Več pa v prispevku.

Nova FB skupina – skrbništvo, stiki, preživnina

skupina Spremljajte nas na FB in posebno za vas smo pripravili novo FB stran »Skrbništvo otrok in preživnina«, kjer si lahko starši in drugi izmenjujete izkušnje in pomoč. Mi pa bomo tudi delili določena pravna vprašanja in odgovore, ki se v praksi največ pojavljalo.

https://www.facebook.com/groups/389627001722239/about/