Odsvajanje premoženja otrok po novem DZ

icon26. 10. 2019/Civilno pravo

Nov Družinski zakonik spreminja pogoje glede pridobivanja in odsvajanja otrokovega premoženja. V starem ZZZDR-ju je bilo določeno, da se nepremičnine otrok lahko odsvajajo samo s soglasjem centra za socialno delo. Po novem je to lažje in enostavnejše, ker to ni več potrebno. Več pa v prispevku.