Aequum et bonum est lex legum. – Pravično in dobro je najvišji zakon

Sara Kuhar Dobnikar

Strokovna sodelavka

Področja dela

Stvarno pravo / Pravo človekovih pravic / Pacientove pravice / Varstvo zasebnosti/osebnih podatkov / Gospodarsko pravo

Izobrazba
  • Evropska pravna fakulteta - diploma / 2011

  • Evropska pravna fakulteta - magisterij / 2016

O sebi:

Pri svojem delu in nasploh v življenju večkrat naletim na pravo, ki ni pravično. A pravo, ki ni pravično, ni pravo. Iskanje pravičnosti za vse in vsakogar je vodilo pri mojem delu. Včasih so rezultati postopkov predvidljivi, a se ne zdijo pravični, in sama menim, da je treba vztrajati ter vsakomur pomagati, da doseže tisto, kar mu gre.

Trudim se pomagati in iskati pravo ter pravičnost predvsem za tiste, ki so šibkejši. Trudim se prispevati k zaščiti šibkejših, zaščiti otrok, družin, žensk, pacientov. Trudim se spreminjati sistem in sisteme na boljše. Včasih zato hodim po robu.

Verjamem, da današnja družba potrebuje čuječe, odprte in empatične posameznike. Trudim se biti ena izmed njih.

Pretekle izkušnje

Sara K. Dobnikar je leta 2011 z odliko diplomirala na Evropski pravni fakulteti, in sicer s področja reševanja sporov znotraj Svetovne trgovinske organizacije (STO/WTO). Po opravljeni diplomi je vpisala magistrski študij, ki ga je prav tako z odliko zaključila leta 2016, in sicer z magistrskim delom z naslovom »Etični in pravni vidiki odločanja o zdravljenju ob koncu življenja«.
V Odvetniški pisarni Petek je začela delati že kot študentka, zdaj pa je že nekaj let stalna članica ekipe. Njena področja so predvsem spori s področja stvarnega prava, varstva zasebnosti (splošni pogoji, izjave o zasebnosti, varstvo osebnih podatkov) in varstva človekovih pravic, še posebej pa varstva pacientovih pravic. Na tem področju si še posebej prizadeva k izboljšanju izpolnitve ustrezne pojasnilne dolžnosti in podajanja informiranega soglasja k zdravstvenemu posegu/zdravljenju.

Članki in objavljena literatura

  • Reševanje sporov v Svetovni trgovinski organizaciji, diplomsko delo / 2011

  • Primer iz prakse: odpoved pogodbe o zaposlitvi delovnemu invalidu, Pravna praksa / 2016

  • Etični in pravni vidiki odločanja o zdravljenju ob koncu življenja, magistrsko delo / 2016